Duurzamer en efficiënter reizen dankzij het gebruik van Slimme Data

Qwinq helpt organisaties een passende en toekomstbestendige werkomgeving neer te zetten met goede energie. Deze energie komt niet alleen vanuit de beleving van die werkomgeving, maar ook vanuit het scherp hebben van de feiten. Het advies- en projectmanagementbureau bestaat uit betrokken en ervaren adviseurs, die werken met de laatste ontwikkelingen. In de analysefase, waarin met de klant gekeken wordt naar vragen als ‘wat hebben wij nodig’ en ‘wat willen wij’, ziet Qwinq het inzetten van data als een uitgelezen kans. En dit is precies de reden waarom zij aansluiting hebben gezocht bij het Platform Driven by Data. Nu werken er dataspecialisten aan een professionele analyse, zonder grote investeringen. Hoe ze dat doen? In 5 eenvoudige stappen. Dat kun jij ook, lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

Een gedegen dataonderzoek naar de prestaties van bestaande gebouwen leek een logische eerste kennismaking met de data-analyse. Toch is deze casus nog even geparkeerd. Een ander onderzoek dat Qwinq namelijk graag uit wil voeren is het mobiliteitsvraagstuk: Hoe kunnen klanten van Qwinq hun mobiliteitspatronen, waaronder de positionering van bedrijfsgebouwen, optimaliseren door middel van data? Dit resulteerde in een concreet projectplan.

Samen met BDO Accountants en Adviseurs is een pilot ingericht waarin inzicht geboden wordt in hun mobiliteitsvraagstuk. Ze vroegen zich af: Hoe kunnen we per locatie het rendement en de duurzaamheid van onze mobiliteit vergroten? Ze gaan aan de slag in het MKB Data Lab.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

Over Qwinq kunnen we kort zijn. Er is niet of nauwelijks eigen data aanwezig, ze maken doorgaans gebruik van de data van opdrachtgevers. Toch is verdere expertise in het analyseren van die data een grote kans om de dienstverlening van Qwinq verder te professionaliseren. Het helpt Qwinq om feiten en beleving te kunnen scheiden. Op deze manier worden er meer bewuste en onderbouwde keuzes gemaakt.

“Naast interviews, enquêtes en diverse metingen willen wij onze analyse van werkomgevingen verscherpen door het gebruik van slimme data. Daar wordt nu door professionals aan gewerkt, zonder grote investeringen.”

Geert VerhagenQwinq

Stap 3. Maak een analyse

Vanuit de systemen van BDO is er voldoende data aanwezig. BDO en Qwinq zouden hier graag zelf verder mee aan het werk gaan maar weten nog niet goed welke kennis en middelen ze hiervoor in huis moeten halen. Tegelijkertijd willen ze wel een volgende stap nemen.

Driven By Data biedt uitkomst met het MKB Data Lab, verzorgd door de JADS. Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden waarin duidelijk werd wat de mogelijkheden zijn met de beschikbare data. Hieruit is een dataset gemaakt waarmee de JADS aan de slag zijn gegaan.

Een student, begeleid door twee docenten, bewerkt en analyseert de dataset. Deze analyse richt zich op de verschillen tussen bedrijfslocaties in vervoersbewegingen van de medewerkers, in combinatie met hun activiteiten voor klanten. Een historische analyse op de data zal deze inzichten moeten genereren.

Stap 4. De praktijktest

Als de analyse is afgerond, wordt een rapportage opgeleverd die per locatie laat zien hoe de mobiliteit wordt ingevuld in relatie tot de bijbehorende activiteiten voor de klant. Gaat het lukken om dit inzicht te verkrijgen in het MKB Data Lab? En kan BDO hiermee de duurzaamheid van locaties vergroten? En het rendement?

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

De JADS is nog bezig met de analyse. Geert Verhagen heeft er veel vertrouwen in. Hij zeg hierover: “Het is geen idee meer, maar een project. We zijn van start! Als de analyse ons de uitkomsten toont waarop wij hopen zullen we snel ook met andere projecten starten. Dit gaat onze klanten en daarmee ons erg helpen”.

“Als je gedrag en resultaat kunt aantonen én monitoren met feiten, dan is het ook makkelijker om bedrijven praktisch en gericht te begeleiden naar meer duurzaamheid en efficiency in hun locaties. Dit past naadloos binnen de bedrijfsvisie van onze opdrachtgever BDO”.

Geert VerhagenQwinq

Tijdens de eerste sessie met de JADS zijn de wensen geïnventariseerd, zijn doelen gesteld en de databronnen beoordeeld. Ondertussen is de dataset geleverd aan de JADS. Daar wordt momenteel hard gewerkt aan de analyse die over twee maanden zal worden opgeleverd. Daarna worden de resultaten doorgenomen en wordt gekeken of en hoe bepaalde bedrijfslocaties kunnen worden begeleid naar meer duurzaamheid en efficiency. 

Over de organisatie:
Qwinq vertaalt de bedrijfsvisie van organisaties zoals BDO, Ricoh, Avans en De Nederlandsche Bank naar een passende huisvestingsoplossing en begeleidt ze in het realiseren hiervan. Aantal medewerkers: 10
Branche: Huisvesting en bouw

Scroll naar boven