Hoe Quaestus en Luke met persoonlijke consultancy en slimme data beter en sneller geschikte kandidaten vinden

Quaestus en zusterbedrijf Luke Recruitment zijn consultancy based headhuntbedrijven. Dat is echt menselijk maatwerk, waardoor de branche niet voorop loopt qua data innovatie. Maar dat kun je van Quaestus en Luke niet zeggen. Ze werken op twee vlakken aan data innovatie: in de klantbeleving en in het zoeken en begeleiden van kandidaten. Dat lijkt een onmogelijke spagaat, maar met een solide basis voor de data is dat mogelijk. Robin Dennie heeft om deze reden gekozen voor Splunk als basis. Hieraan kun je allerlei slimme en flexibele software instrumenten koppelen, terwijl de data toch centraal wordt bewerkt en bewaard. Dit stelt enorm hoge eisen aan de ‘data-hygiëne’. Daarom werken er nu professionals aan een superhygiënische database in Splunk, zonder grote investeringen: dankzij Platform Driven by Data. Wil je weten hoe ze dat doen? Door 5 eenvoudige stappen te nemen. Dat kun jij ook. Lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

Quaestus en zusterbedrijf Luke Recruitment zijn headhuntbedrijven voor specialisten en executives. Consultancy speelt een cruciale rol, want het vinden en begeleiden van goede kandidaten vergt veel menselijke interactie en persoonlijk contact. Dat zit verweven in de werkwijze van de branche, terwijl er wel degelijk veel data zit in de processen van headhunting. De branche blijft achter qua data innovatie, maar dat geldt zeker niet voor Quaestus en Luke. Ze wilden zowel op het vlak van de klantbeleving als in het zoeken en begeleiden van kandidaten innoveren met slimme data. Dat lijkt een onmogelijke combinatie, maar met een solide basis voor de data en de juiste software is dat mogelijk. Robin Dennie heeft om deze reden gekozen voor Splunk. Door de diverse beschikbare API’s kun je Splunk in combinatie met veel slimme software tools gebruiken, terwijl de data dan toch centraal wordt bewerkt en bewaard. Om deze basis te realiseren moet je ‘data-hygiëne’ op orde zijn. Toen ze door de Rabobank werden gewezen op het MKB Data Lab besloten ze in te stappen. Ze wilden weten: wat hebben we nu beschikbaar aan data? Hoe is het gesteld met de data-hygiëne? Hoe kunnen we de data verder verrijken? Wat moeten we doen om klaar te zijn voor een soepele transitie naar het nieuwe framework, met Splunk in het midden? Hoe kunnen we daarna verder met onze slimme data innovaties? Ze gaan aan de slag in het MKB Data Lab.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

Quaestus en Luke werken sinds kort met een nieuw CRM. Ook is er nieuwe software voor de marketing automatiseringen en voor het zoeken en begeleiden van kandidaten. Met Splunk zijn de eerste ‘Proof of Concepts’ al doorlopen. De basisdata in het oude basissysteem is te exporteren als dataset.

“We wilden graag meer doen met slimme data, maar dan moet eerst de basis goed zijn. Nu werken professionals aan een nieuw datamodel, zonder grote investeringen.”

Robin Dennie – Quaestus en Luke Recruitment

Stap 3. Maak een analyse

Quaestus en Luke draaien al een aantal maanden testen met het nieuwe CRM, met de marketing automatiseringen en nieuwe software voor de begeleiding van kandidaten. Hier bestaat dus al een flinke hoeveelheid data. Splunk is succesvol uit de test gekomen, de slimme software werkt goed in combinatie met de basis van Splunk. Het is nu alleen onduidelijk wat de kwaliteit is van de basisdata in het oude systeem. Wat moet er gebeuren om de migratie naar Splunk, en de koppeling met slimme software instrumenten te kunnen maken?

Robin Dennie geeft aan dat er onvoldoende tijd, kennis en budget is om deze stap zelf te nemen. Ze willen uitstel voorkomen en misschien nog wel belangrijker: ze voorkomen op deze manier dat straks de data straks niet goed past als er gemigreerd moet worden.

Driven By Data biedt uitkomst met het MKB Data Lab, verzorgd door de JADS. Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden waarin duidelijk werd welke data beschikbaar is en hoe deze onderzocht kan worden. Hieruit is een dataset gemaakt waarmee de JADS mee is gaan werken.

Een student, begeleid door twee docenten, is nu de dataset aan het bewerken en analyseren. Dat richt zich op data-hygiëne van het huidige bestand ten opzichte van de vereiste data-hygiëne voor de migratie naar Splunk. Een analyse op de data zal deze inzichten moeten genereren.

Stap 4. De praktijktest

Als de analyse straks is afgerond, wordt duidelijk welke aanpassingen gedaan moeten worden voor een succesvolle migratie. De aanpassingen kunnen vervolgens in samenwerking met professionals van Splunk worden gedaan, omdat ze op hetzelfde platform werken als de JADS. Als de migratie succesvol is, ontstaan er meer slimme mogelijkheden met de data. Gaat het lukken om in het MKB Data Lab de data-hygiëne op orde te krijgen? En welke inzichten brengt dit? Welke slimme data toepassingen komen daarna binnen handbereik?

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

De JADS is nog volop bezig met de analyse. Robin Dennie heeft er veel vertrouwen in. Als de data eenmaal optimaal in Splunk zit kunnen ze de nieuwe software daadwerkelijk aansluiten. Aan de kant van de klantbeleving kunnen ze gaan werken aan volledig geautomatiseerde online content richting (potentiële) klanten, denk aan whitepapers, onderzoeken, trends, etc. Als de interesse in deze content wordt gekoppeld aan het CRM dan versterkt dit de leadgeneratie voor de salesmensen.

Bij het zoeken en begeleiden van kandidaten kan slimme data worden ingezet om te kijken of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. Hiervoor wordt nu nog vaak basisdata gebruikt in combinatie met de persoonlijke indrukken van de hunters. Dat blijft mensenwerk. Maar als je ook beschikt over persoonlijkheidsdata, intelligentie, capaciteiten en gedrag, dan kun je de geschiktheid van een kandidaat nóg beter bepalen, of zelfs voorspellen. En aangezien goede kandidaten in de huidige economie steeds schaarser worden, verwacht Robin dat dit een belangrijk concurrentievoordeel zal opleveren.

“Door onze persoonlijke consultancy te combineren met slimme data kunnen we nog beter en sneller geschikte kandidaten vinden”.

Robin Dennie – Quaestus en Luke Recruitment

Tijdens de eerste sessie met de JADS zijn de wensen geïnventariseerd, doelen gesteld en de databronnen beoordeeld. Ondertussen is de dataset geleverd aan de JADS. Daar wordt momenteel hard gewerkt aan de analyse, die over twee maanden zal worden opgeleverd. De JADS zal dan adviseren hoe de data moet worden voorbereid op een succesvolle migratie naar Splunk.  

Over de organisatie:
Luke Recruitment helpt opdrachtgevers met het vinden van de juiste specialist, Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership. Aantal fte: 35
Branche: Recruitment

Scroll naar boven