Over Platform Driven by Data

Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Op 15 mei 2018 opende staatsecretaris Mona Keijzer het JADS MKB Datalab. Deze eerste data werkplaats van Nederland werd opgezet op initiatief van Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O., VNO-NCW Brabant-Zeeland, Bossche Investerings Maatschappij (BIM) en Jheronimus Academy of Data Science (JADS), een samenwerking van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven.

Het platform wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), provincie Noord-Brabant en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Inmiddels is het netwerk uitgebreid met de Avans Digitale Werkplaats en is het netwerk van ondersteunende expertbedrijven groeiende. Sinds 2018 zijn bijna 200 ondernemers geholpen.

Platform Driven by Data is sinds eind 2019 een stichting waarvan het bestuur gevormd wordt door Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O., VNO-NCW Brabant-Zeeland en de Bossche Investerings Maatschappij (BIM).

Logo Rabobank
Logo VNO-NCW Brabant-Zeeland
Logo Bossche Investeringsmaatschappij
Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Logo gemeente 's-Hertogenbosch
Scroll naar boven