Hoe Kanters haar klanten lagere kosten en minder storingen kan bieden dankzij slimme data

Bij Kanters zijn ze altijd op zoek naar mogelijkheden om het onderhoud aan de gemalen van hun klanten beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Als je het onderhoud uitvoert wanneer het nodig is, in plaats van in vaste intervallen, dan maak je minder kosten en heb je minder kans op storingen. Dat lijkt een kans voor open doel, maar dan moet je wel over de juiste data beschikken. Zoals veel andere MKB ondernemingen wisten ze bij Kanters niet precies hoe ze dit aan moesten vliegen. Nu werken er specialisten aan een professioneel data model, zonder grote investeringen te hoeven doen, dankzij Driven by Data. Wil je weten hoe ze dat doen? Door 5 eenvoudige stappen te nemen. Dat kun jij ook. Lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

Bij Kanters wisten ze het eigenlijk al veel langer: periodiek onderhoud aan rioolgemalen kan veel slimmer en veel goedkoper. Onderhoudsbeurten en inspecties worden nu veelal periodiek ingepland. De planning is hetzelfde voor alle soorten gemalen. Een onderhoudsmonteur gaat kijken, inspecteert de verschillende onderdelen, en adviseert dan of en wanneer iets moet worden vervangen. Zo adviseert Kanters hun klant, de gemeente, om te investeren in nieuwe onderdelen. Echter komt het nog wel eens voor dat, de vervanging uit bijvoorbeeld budget overwegingen nog even wordt uitgesteld.

Toen Kanters op een bijeenkomst van VNO-NCW bekend raakte met het project Driven by Data, viel het kwartje. Ze raakten direct enthousiast. Ze wilden weten: “Hoe kunnen we onze klanten helpen met lagere onderhoudskosten én lagere storingskansen, door het onderhoud aan rioolgemalen risico- en datagestuurd uit te voeren?”

Het is bij Kanters bekend dat, bij bijvoorbeeld toenemend stroomgebruik van een pomp of toenemende warmte, een onderdeel waarschijnlijk binnen korte tijd op storing gaat en aan vervanging toe is. Op zoek naar de data: in het MKB Data Lab.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

De data ligt bij de klant en de beschikbaarheid daarvan verschilt per gemeente. Meestal is er een systeem voor het onderhoudsbeheer, wat inzicht geeft in de prestaties van de gemalen, zoals het energiegebruik, draaiuren en het aantal storingen. Deze data is beschikbaar. In onze pilot gemeente staan de gemalen in verbinding met een centraal systeem (hoofdpost). Zo wordt het volgende doorgegeven: het aantal keer dat een pomp wordt ingeschakeld, het waterniveau, het verbruik van de pomp over een bepaalde periode, etc. Dit levert data op in de centrale hoofdpost van de gemeente, waarop alle rioolgemalen zijn aangesloten. Ook deze data wordt aangeleverd. We kijken ook meteen naar mogelijkheden om sensoren toe te voegen in de gemalen, zodat we nog meer data kunnen genereren.  

“Op een bijeenkomst van VNO-NCW viel het kwartje: data is de sleutel naar lagere onderhoudskosten en lagere storingskansen bij onze klanten. En we kregen direct toegang tot professionele expertise.”

Sander VerhagenKanters

Stap 3. Maak een analyse

Er is bij de klant van Kanters voldoende data, vanuit verschillende stromen, aanwezig. En Kanters zou hier graag mee aan het werk gaan, maar hiervoor bestaan te weinig mogelijkheden qua kennis, software, hardware en budget.

Driven By Data biedt uitkomst met het MKB Data Lab, verzorgd door de JADS. Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden waarin duidelijk werd welke data aanwezig is en hoe deze bewerkt kan worden.

Een student, begeleid door twee docenten, heeft vervolgens de data van Kanters gekoppeld, bewerkt en gemodelleerd. Dat richt zich op:

  • Een betrouwbare en complete meerjarenplanning van de rioolgemalen op basis van alle beschikbare relevante data;

  • Conditioned & Predictive Maintenance waarbij storingen voorspeld kunnen worden, zodat maatregelen getroffen kunnen worden vóórdat de storing optreedt.

Een historische analyse op de data heeft deze inzichten gegenereerd. Vervolgens is een realtime dashboard ingericht waarop afwijkingen van kritische waarden gemeld worden.

Stap 4. De praktijktest

Nu het datamodel straks klaar is, zijn Sander Verhagen en zijn collega’s Roel Schouten en Herm Verbeek met de klant om tafel gegaan om de risicoprofielen door te nemen, en de onderhoudsintervallen hier op aan te passen. Leidt dit tot lagere onderhoudskosten voor de klant?

Er wordt ook meteen gekeken naar de implicaties van de kritische niveaus: lukt het om de investeringspiek af te vlakken en te verminderen, door vervanging adviezen op basis van data?

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

De JADS heeft het datamodel opgeleverd, het wordt op dit moment samen met een klant in de praktijk gebracht. Sander Verhagen verwacht er veel van. Als je een klant meer efficiëntie én minder risico op storing kunt bieden, dan bouw je vertrouwen. Zo is de kans op nieuwe onderhoudscontracten weer groter.

“Met dit datamodel bieden we onze klanten inzicht in de actuele prestaties van de gemalen, meer efficiëntie én een lager risico op storingen. Hiermee is er meer betrouwbare informatie beschikbaar waarmee onderbouwde beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Dan bouw je vertrouwen. Zo vergroten we onze toegevoegde waarde voor onze klanten en potentiële nieuwe klanten.”

Sander VerhagenKanters

Tijdens de eerste Driven by Data sessie met de JADS zijn de wensen geïnventariseerd, doelen gesteld en de databronnen beoordeeld. Ook de dataset is geleverd aan de JADS. Daar is hard gewerkt aan het datamodel, dat twee maanden later is opgeleverd. Het wordt op dit moment bij een klant in de praktijk getest. We verwachten binnenkort de eerste resultaten. 

Over de organisatie:
Kanters BV uit Veghel richt zich op de inrichting en onderhoud van de complete buitenruimte met riooltechniek en infratechniek als specialisatie. Kanters heeft jarenlang ervaring met het plaatsen, onderhouden en renoveren van gemalen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, waterschappen en defensie, maar ook zorginstellingen, advies- en ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, bouwaannemers en diverse MKB-bedrijven en grote multinationals. Aantal fte: 50. Branche: Bouw

Scroll naar boven