Hoe motorparts-online.com met slimme data efficiënter inkoopt en meer rendement maakt

Onder de holding MPO Ventures vallen verschillende ondernemingen, zo ook motorparts-online.com dat handelt in motorfietsonderdelen. De webshop bevat zo’n 200.000 motoronderdelen van 20 aanbieders, krijgt dagelijks ruim 3.500 bezoekers en maandelijks ongeveer 1.000 bestellingen. De helft van de bestellingen komt uit Nederland en de andere helft uit het buitenland (met name Europa). Het efficiënt inkopen van motoronderdelen, accuraat inschatten van de vraag en inzicht in de gezondheid van de voorraad zijn belangrijke factoren voor het succes van de internetwinkel. En juist híer kan Data Science bij helpen. Via Platform Driven by Data gingen Data Science studenten van het JADS MKB Datalab aan de slag voor motorparts-online.com. Zij maakten een voorspellend model dat inzicht geeft in de (toekomstige) vraag naar onderdelen. Uiteindelijk moet dit het rendement van de webshop verhogen. Hoe de data wetenschappers van het JADS MKB Datalab te werk zijn gegaan? Via vijf eenvoudige stappen. Dat kun jij ook, lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

Motorparts-online.com wil weten of het JADS MKB Datalab de toekomstige vraag naar motoronderdelen kan afleiden uit historische data over het verloop van de verkoop van nieuwe motoren en latere vraag naar motoronderdelen voor deze verkochte motoren. Zodat de holding beter inzicht krijgt in het verloop van de vraag naar bepaalde type onderdelen én om een goede inschatting te kunnen maken van de toekomstige prijzen.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

Motorparts-online.com beschikt over een grote hoeveelheid historische data met betrekking tot de verkoop van motoronderdelen. Daarnaast kan via externe bronnen de historische verkoop van bepaalde types motoren worden achterhaald om zo tot een waardevolle analyse te komen voor motorparts-online.com.

Slimme data geeft je een soort van superpower. Je hebt een direct voordeel ten opzichte van je concurrentie. En dan is het simpel. Je gaat de wedstrijd winnen.

Arno Klerks – MPO Ventures

Stap 3. Maak een analyse

De holding nam via Platform Driven by Data contact op met het JADS MKB Datalab om samen aan de slag te gaan met de data. Doordat Motorparts-online.com al bijna 10 jaar bestaat, was er meer dan voldoende data aanwezig om waardevolle inzichten uit te onttrekken. Er vond een eerste sessie plaats waarin duidelijk werd wat de mogelijkheden zijn met de beschikbare data. Vanuit hier is een dataset gemaakt, waarmee het JADS MKB Datalab is gaan werken.

Eerst heeft een student, begeleid door twee onderzoekers, de beschikbare intern en externe data verzameld om deze vervolgens te verkennen en schoon te maken. Deze stappen zijn nodig om tot een bruikbare dataset te komen die na analyse moet leiden tot inzichten over de historische vraag naar motoronderdelen per motor.

Stap 4. De praktijktest

Na afronding van de analyse, leverde de JADS een rapportage op waarin staat beschreven of en hoe de toekomstige vraag naar motoronderdelen van motorparts-online.com kan worden voorspeld op basis van bestaande data. Als het inderdaad mogelijk is om de toekomstige vraag naar motoronderdelen beter te voorspellen, dan zou dit betekenen dat de webshop efficiënter kan inkopen, de vraag naar verschillende type onderdelen accurater kan inschatten en meer grip kan krijgen op een gezonde voorraad. En dus een beter rendement kan bouwen op investeringen. Want hoe slimmer de investering, hoe meer resultaat je haalt en hoe slimmer je weer opnieuw kunt investeren, aldus Arno Klerks.

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

De JADS heeft een script opgeleverd waar de ontwikkelaars van de technische partij van MPO Ventures – Divtag – mee aan de slag konden. Aan de hand van het script stond er binnen no time een interface waarmee motorparts-online.com slimmer kan inkopen. Arno Klerks – mede-eigenaar van MPO Ventures en internetondernemer – is razend enthousiast over de samenwerking tussen de studenten van de JADS en de ontwikkelaars van Divtag. “Door studenten met theoretische kennis over de nieuwste technieken aan dezelfde tafel te zetten als onze ontwikkelaars, zijn we tot nieuwe inzichten gekomen en konden we snel een vertaalslag maken naar de praktijk. Met de nieuwe interface die is gebouwd op basis van het script van de JADS halen we echt waarde uit onze data en verzilveren we onze gegevens.”

Met het script van de JADS hebben we een interface gebouwd waarmee we écht slimmer kunnen inkopen. Je stelt een vraag aan ‘het orakel’ en die geeft antwoord. Bovendien zijn we dankzij de studenten van de JADS tot inzichten gekomen die we voorheen niet hadden. Die nieuwe inzichten leiden weer tot nieuwe vragen. En de nieuwe vragen weer tot nieuwe inzichten. Op deze manier blijven we onszelf continu verbeteren.

Arno Klerks – MPO Ventures

Over de organisatie:
MPO Ventures is een groep van bedrijven gevestigd in Noord-Brabant waarbij kennis van een niche-markt wordt omgezet in innovatieve software om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Onderdeel van de holding is motorparts-online.com. In de webshop worden motorfietsonderdelen verkocht van 20 aanbieders. Aantal medewerkers motorparts-online.com: 3,5 FTE (zonder de ontwikkelaars)
Branche: motorfietsonderdelen

Scroll naar boven