Zo kunnen klanten van VIA – dankzij slimme data – de verkeersveiligheid in hun regio vergroten

VIA Traffic Solutions Software uit Vught werkt al langer met big data maar kijkt met veel interesse naar ‘data science’, omdat ze daarmee hun klanten nog beter kunnen helpen. Als je namelijk precies weet wat dé bepalende factoren zijn voor de ongevallen in een specifieke regio, dan kun je de verkeersveiligheid daar proactief verbeteren. Veel potentie dus! Maar dan moet je wel over de juiste middelen beschikken. VIA wist niet precies hoe ze dit aan moesten vliegen. Nu werken er specialisten aan een data model, zonder dat ze grote investeringen hoeven te doen, dankzij Platform Driven by Data. Wil je weten hoe ze dat doen? Door 5 eenvoudige stappen te nemen. Dat kun jij ook. Lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

VIA helpt overheden aan een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid. Dat doen ze met software, data en een online dashboard. Daarmee kunnen klanten bekijken wat specifiek kenmerkend is aan de ongevallen in hun regio. Ze kunnen grafieken inzien, bewerken, vergelijkingen maken, etc. Zo kan men risicoprofielen op ongevallen bepalen en gericht werken aan meer veiligheid. VIA kijkt al langer met veel interesse naar ‘data science’, omdat dit hun klanten nog beter kan helpen. Toen VIA door de Rabobank werd gewezen op het MKB Data Lab besloten ze in te stappen. Ze vroegen zich af: “Kunnen we nieuwe inzichten creëren in risicoprofielen rond ongevallen, om zo de verkeersveiligheid vergroten?”

VIA verwacht dat er nieuwe variabelen en kenmerken ontdekt kunnen worden die in een specifieke regio het risico op een ongeval vergroten. Daarmee kan de opdrachtgever proactief de verkeersveiligheid verbeteren. Ze gaan aan de slag in het MKB Data Lab.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

VIA beschikt dankzij het samenwerkingsverband STAR (Smart Traffic Accident Reporting) over de nationale ongevallen database, die om de twee uur een update krijgt. Deze database wordt gevoed door de Politie, die de ongevallen registreert. Ongevallen worden geregistreerd met tal van kenmerken, denk aan de kenmerken van betrokken personen en de verkeerssituatie rond het ongeval.  

“We willen aan de slag met Data Science en verkeersveiligheid, maar misten de kennis en technieken. Nu werken professionals aan een nieuwe insteek, zonder grote investeringen.”

Giedo DonkersVIA

Stap 3. Maak een analyse

Er is dankzij STAR meer dan voldoende data aanwezig, die ook nog eens met regelmaat updates krijgt. En VIA zou hier graag zelf verder meer onderzoek op doen, maar dit vergt grote investeringen in kennis, software en hardware.

Driven By Data biedt uitkomst met het MKB Data Lab, verzorgd door de JADS. Er heeft een eerste sessie plaatsgevonden waarin duidelijk werd wat de mogelijkheden zijn met de beschikbare data. Hieruit zijn door Via een aantal datasets te maken, waarmee de JADS kan gaan werken.

Een student, begeleid door twee docenten, zal vervolgens de datasets van Via bewerken en modelleren. Dat richt zich op het bepalen van de meest relevante kenmerken op basis van duizenden ongevallen. Een historische analyse op de data zal deze inzichten moeten genereren.

Stap 4. De praktijktest

Als het datamodel straks klaar is, en er zijn nieuwe bepalende kenmerken gevonden waarmee ongevallen kunnen worden getypeerd, zal Giedo de software een belangrijke update geven. De nieuw gevonden kenmerken zullen dan worden toegevoegd in de online software. In november is er weer de jaarlijkse vakbeurs Verkeer en Mobiliteit, dat zou een perfect moment zijn om de belangrijke update te presenteren. Kan de klant hierdoor nog beter inzicht krijgen in de oorzaken van verkeersongevallen in de eigen regio? Kunnen ze hiermee vervolgens proactief de verkeersveiligheid vergroten?

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

De JADS is nog volop bezig met de analyse. Giedo Donkers verwacht er veel van. Als je een klant meer inzicht kunt geven in de bepalende factoren rond een ongeval, die specifiek gelden in zijn of haar regio, dan kan deze proactief werken aan meer verkeersveiligheid. Zo bieden we met onze software nog meer toegevoegde waarde. En zo kunnen we onze software abonnementen natuurlijk nog beter verkopen.

“Dankzij slimme data kunnen onze klanten straks proactief de verkeersveiligheid in hun regio vergroten”

Giedo DonkersVIA

Tijdens de eerste sessie met de JADS zijn de wensen geïnventariseerd, doelen gesteld en de databronnen beoordeeld. Ondertussen zijn de datasets geleverd aan de JADS. Daar wordt momenteel hard gewerkt aan het datamodel, dat over twee maanden zal worden opgeleverd. Daarna wordt het online in de praktijk getest. In november zal de belangrijke software update op de beurs worden gepresenteerd. 

Over de organisatie:
VIA Traffic Solutions Software is een verkeerskundig ICT-bureau dat – samen met overheden, wegbeheerders en politie – streeft naar een veilig en vlot verkeer. Doelstelling: minder ongevallen en minder verkeersproblemen die leiden tot onveilige situaties. Aantal fte: 7. Branche: ICT

Scroll naar boven