Dankzij slimme data weet Holland Fit welke vitaliteitsinterventies werken

Vitale medewerkers bruisen van de energie, zijn fysiek fit, sociaal vaardig en mentaal weerbaar. Ze zitten lekker in hun vel, zijn gemotiveerd en voelen zich gelukkig. Voor een organisatie is dit erg belangrijk. Vitale medewerkers zijn namelijk productiever, meer betrokken en ze zorgen voor een beter imago van een bedrijf op de (arbeids)markt. Maar ook liggen verzuimkosten, conflicten, ziekte en verloop lager. Het Rotterdamse Holland Fit zet zich al 14 jaar in voor een hogere vitaliteit van werkend Nederland. Het scala aan diensten dat de organisatie aanbiedt, varieert van (online) vitaliteitsscans, preventieve gezondheidsonderzoeken/healthchecks, coaching, training tot een online platform gericht op vitaliteit, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. In deze 14 jaar heeft Holland Fit veel informatie verzameld op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en preventie. Welke inzichten kan de organisatie hieruit halen? Dat is de vraag waar de datawetenschappers van het JADS MKB Data Lab mee aan de slag zijn gegaan. Benieuwd hoe? Lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

Het JADS MKB Data Lab heeft in overleg met Holland Fit BV een eerste project geïdentificeerd. Namelijk het uitvoeren van een verkennend onderzoek op basis van de beschikbare historische data. Die is in overvloed aanwezig bij Holland Fit en heeft betrekking op verschillende mentale en fysieke vitaliteitsaspecten. “Misschien kunnen we iets met al deze data,” zo dacht Marit Veendorp, product owner van de Fitscan – het systeem waar de verschillende vragenlijsten in staan geladen. Met dit vraagstuk klopte Holland Fit aan bij Platform Driven by Data. Het onderzoek moest leiden tot een beter beeld van de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het implementeren van data science op de bestaande data en tot kwantitatief onderbouwde inzichten. Vier onderzoeksvragen stonden centraal:

  1. Welke verbanden zijn er te ontdekken tussen verschillende categorieën?

  2. Wat zijn inzichten en trends voor een bepaalde doelgroep?

  3. Kunnen we de benchmark gebruiken om de dienstverlening te valideren?

  4. Is de data bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventie?

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

Holland Fit beschikt over een grote hoeveelheid historische, interne data van verschillende organisaties uit verschillende branches. Maar ook uit meerdere bronnen, zoals de vitaliteitsscan en de healthcheck (denk aan variabelen zoals cholesterol, bloeddruk, glucose, hartritme variabiliteit, BMI, werkvermogen, mentale en emotionele fitheid en leefstijlvariabelen). Kortom, meer dan voldoende data om een grondige analyse op los te laten.

Dankzij het Data Lab is het gelukt om een eerste stap richting een data gedreven, toekomstbestendige organisatie te zetten.

Marit Veendorp – Holland Fit

Stap 3. Maak een analyse

Holland Fit nam via Platform Driven by Data contact op met het JADS MKB Data Lab om samen aan de slag te gaan met de data. Eerst heeft een student, begeleid door twee onderzoekers, de beschikbare data verzameld om deze vervolgens te verkennen en schoon te maken. Met als resultaat een masterdataset om te analyseren. “Iedere week kreeg ik een update toegestuurd van Thom, de student die vanuit het JADS MKB Data Lab aan Holland Fit werd gekoppeld. Erg prettig omdat we hierdoor de mogelijkheid hadden om op tijd bij te sturen,” zo vertelt Marit.

Stap 4. De praktijktest

Na afronding van de analyse leverde de JADS een rapportage op waarin staat beschreven welke verbanden, inzichten en trends te ontdekken zijn in de data van Holland Fit. Zo is uit de analyse onder andere gebleken dat een goede balans tussen werk en privé een significant positief effect heeft op werkvermogen. Dat is de mate waarin je fysiek en mentaal in staat bent om je werk nu en in de toekomst uit te voeren. Niet heel verrassend toch Marit?

“Misschien niet heel verrassend” geeft ze toe. “Maar nu kunnen we ons advies richting klanten met cijfers onderbouwen en met zekerheid zeggen welke interventies wel of niet werken. En dat is wat we willen. Zeker weten dat de dingen die we adviseren en doen ook echt werken. Wat we al dachten, hebben we bevestigd gekregen. Een mooie eerste stap naar een data gedreven, toekomstbestendige organisatie.”

Verder vertelt Marit dat de data-analyse heeft geholpen in het vormgeven van concrete acties op abstracte onderwerpen waar Holland Fit bij voorbaat al op kan anticiperen. “Zo weten we nu bijvoorbeeld dat medewerkers in een continudienst vaak slechter scoren op werkdruk en stress, HRV (hartritme variabiliteit), energie, voeding, BMI en roken. En dat dit een directe invloed kan hebben op het werkvermogen. Zeker iets om rekening mee te houden dus.”

Uit de data-analyse zijn verder geen significante branche- of genderverschillen gekomen. “Dat hadden we niet verwacht, maar het is ook absoluut fijn om te weten dat we beter kunnen sturen op andere zaken.”

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

Naast het beantwoorden van de vragen welke verbanden er zijn te ontdekken tussen verschillende categorieën en wat inzichten en trends voor bepaalde doelgroepen zijn, heeft het MKB Data Lab ook gekeken naar de validiteit van de vragenlijsten van Holland Fit. Die bleek al redelijk goed te zijn, maar uiteraard kan het altijd beter. Zo gaf data science student Thom de tip om willekeur in te voegen in de volgorde waarin de vragen worden gesteld. Tot slot gaf hij het advies om de data te pseudonimiseren zodat de data bruikbaarder wordt voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventie.

“Via het JADS MKB Data Lab zijn we in contact gekomen met de Universiteit van Tilburg dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar gerelateerde variabelen. De komende tijd gaan we samen onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Als Holland Fit hebben we namelijk de wens om een maatschappelijke bijdrage te leveren en wie weet kan dat via onze data,” aldus Marit.

Slimme data geeft ons concrete handvatten om interventies in te zetten waarvan we met grote zekerheid kunnen zeggen dat ze werken.

Marit Veendorp – Holland Fit

Over de organisatie:
Holland Fit, dat kantoor houdt in Rotterdam, werkt met een duidelijke visie op vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid. Via de inzet van verschillende interventies levert het een bijdrage aan bewustwording, vaardigheden en een vitale omgeving. Door te zorgen voor een goede balans tussen deze drie pijlers hoopt het bedrijf gezond en vitaal gedrag bij medewerkers te bevorderen. En samen met hen te bouwen aan vitale en toekomstbestendige organisaties. Aantal medewerkers: 20
Branche: Vitaliteit (duurzame inzetbaarheid en preventie) in zakelijke dienstverlening

Scroll naar boven