Hoe De Bonth van Hulten dankzij slimme data weet welke kerken het meest interessant zijn voor (her)ontwikkeling

De Bonth van Hulten is een bouwbedrijf, gespecialiseerd in renovatie, restauratie, herbestemmen en gespecialiseerde nieuwbouw. Of het nu gaat om de restauratie van een eeuwenoud monument, het upgraden van een gedateerd landhuis of de transformatie van een willekeurig gebouw tot woon-, winkel- of kantoorruimte. De Bonth van Hulten zorgt voor vakmanschap dat voldoet aan de eisen van nu. Inzicht in de meest interessante objecten voor (her)ontwikkeling is cruciaal voor de slagingskans van projecten en dus uiteindelijk voor het succes en de groei van het bedrijf. En juist híer kan data science bij helpen. Via Platform Driven by Data gingen data science studenten van het JADS MKB Datalab aan de slag voor De Bonth van Hulten. Hoe ze te werk zijn gegaan? Via vijf eenvoudige stappen. Dat kun jij ook, lees snel verder!

Stap 1. Formuleer je doel

De Bonth van Hulten heeft een ultieme droom als het gaat om data science. Namelijk het automatisch toegestuurd krijgen van voorspellende rapportages waarin staat vermeld welke objecten en locaties het best aangekocht kunnen worden. Zonder erbij na te hoeven denken, iedere zondagavond – ping – in de mail. De Bonth van Hulten wil weten of JADS MKB Datalab deze ‘zondagdroom’ kan waarmaken. Het antwoord? Dat kan! Stapsgewijs helpt het JADS MKB Datalab De Bonth van Hulten naar de realisatie van deze droom.

In de intake zijn drie potentiële projecten waar data science bij kan helpen geïdentificeerd: (1) kerkontwikkeling – welke kerken in Nederland zijn interessant om te kopen?, (2) grondaankoop voor morgenwoningen – welke grond in Nederland is interessant om te kopen? en (3) restauratiekosten – hoe kan De Bonth van Hulten restauratiekosten accurater inschatten? Van de drie projecten is de potentiele impact en het nut het grootst bij project nummer één: kerkontwikkeling.

Concreet gaat het over het inventariseren van geschikte kerken in Nederland voor (her)ontwikkeling door kerken te vinden die gelijkenissen vertonen met de objecten die De Bonth van Hulten in het verleden heeft (her)ontwikkeld én interessant zijn op basis van door De Bonth van Hulten opgestelde selectiecriteria. Denk aan de vierkante meterprijs, de locatie van het object, de grootte van het gebouw en bijvoorbeeld het aantal vierkante meter grond om de kerk heen. Door dit vraagstuk op te lossen krijgt De Bonth van Hulten inzicht in de meest interessante objecten om te kopen voor (her)ontwikkeling. En zet het een eerste stap richting de realisatie van de ‘zondagdroom’.

Stap 2. Over welke data beschik je in het bedrijf?

De Bonth van Hulten beschikt over data van kerken (en overige objecten en locaties) die in het verleden door het bedrijf zijn (her)ontwikkeld. Voor dit project is de interne data gebruikt voor het toetsen van nieuwe locaties. Daarnaast is het voor De Bonth van Hulten belangrijk om data te verzamelen en te bundelen van externe bronnen. Specifiek is gebruik gemaakt van publieke gegevens die beschikbaar zijn van kerken.

De kruisbestuiving tussen de studenten van de JADS en de aannemers uit het veld, zorgt voor verrassende inzichten waar je zelf nooit op zou zijn gekomen.

Alexander de Bonth – De Bonth van Hulten

Stap 3. Maak een analyse

De Bonth van Hulten nam via Platform Driven by Data contact op met het JADS MKB Data Lab om samen aan de slag te gaan met data science. Na de intake heeft een data-student, begeleid door twee onderzoekers, eerst het profiel ‘interessante kerk voor herontwikkeling’ opgesteld. Dit profiel is opgesteld op basis van een set van tien, volgens De Bonth van Hulten, belangrijke selectiecriteria voor een object voor (her)ontwikkeling. Zoals de vierkante meterprijs, de locatie van het object, de grootte van het gebouw en het aantal vierkante meter grond om de kerk heen.

Daarna heeft de student de relevante data verzameld uit externe bronnen om deze vervolgens te verkennen en te prepareren op de wijze dat het voor De Bonth van Hulten bruikbare data wordt. Denk aan bronnen als de Basis Administratie Gebouwen, het Kadaster, het CBS, de Archieven Kerken en relevante Wiki’s. Op basis hiervan is een dataset aangelegd die laat zien welke kerken voor De Bonth van Hulten het meest interessant zijn om te (her)ontwikkelen.

Stap 4. De praktijktest

Na afronding van de analyse, leverde de het JADS MKB Datalab een rapportage op die antwoord geeft op de vraag: Welke kerken in Nederland lijken het meest op objecten die De Bonth van Hulten in het verleden heeft ontwikkeld en zijn op basis van de selectiecriteria het meest geschikt voor ontwikkeling? Als het inderdaad mogelijk is om inzicht te krijgen in de meest interessant objecten om te kopen voor herontwikkeling, dan zou dit betekenen dat de ‘zondagdroom’ binnen handbereik ligt…

Stap 5. Het (verwachte) resultaat

Het JADS MKB Datalab heeft een dataset opgeleverd die gerangschikt op volgorde laat zien welke kerken voor De Bonth van Hulten het meest interessant zijn om te kopen voor (her)ontwikkeling. “Met de dataset zijn we in staat veel tijd en kosten te besparen doordat we niet stuk voor stuk langs te hoeven gaan bij alle leegstaande kerken. Hierdoor zijn we in staat veel efficiënter te werken”, aldus Alexander de Bonth, directeur van de Bonth van Hulten. “Het doel voor de lange termijn is om de foutmarge van projecten te verkleinen”, vervolgt hij. “Hoe meer slimme data we gebruiken bij de aankoop van objecten en locaties voor renovatie, restauratie en herbestemmen, hoe kleiner de foutkans en hoe meer zekerheid over de slagingskans van een project.”

Met de inzet van slimme data vergroten we de slagingskans van onze bouwprojecten.

Alexander de Bonth De Bonth van Hulten

Over de organisatie:
De Bonth van Hulten is een ontwikkelend bouwbedrijf, gevestigd in het Brabantse Nieuwkuijk, dat is gespecialiseerd in renovatie, restauratie, herbestemmen en gespecialiseerde nieuwbouw. Maar ook service en onderhoud en kleinschalige projecten vallen binnen het portfolio. Aantal medewerkers: 45 FTE
Branche: restauratie, renovatie, herbestemmen en specialistische nieuwbouw

Scroll naar boven